06 Niveau 2.2 Pony's / Paarden
Niveau 2 proef 2 20-60
Sofie Heeren
Rosalie A&S
  C Diff
1 A
X
C
Binnenkomen in verzamelde draf
Halthouden en groeten
Voorwaarts in verzamelde draf
Rechterhand
8
2 R-X-V
V
Diagonaal van hand veranderen in middendraf
arbeidsdraf
6.5
3 F-B Schouder binnenwaarts 6
4 B-H
H
Korte diagonaal in verzamelde draf
arbeidsdraf
7
5 M-B Schouder binnenwaarts 6.5
6 B-K
K
Korte diagonaal in verzamelde draf
Arbeidsdraf
6
7 A Halthouden

3-5 passen achterwaarts, daarna voorwaarts
in middenstap
6.5
8 F-E
H
Korte diagonaal
Afwenden
6
9 Tussen
G & M
K├╝rzkehrt rechts 6
10 Tussen
G & H
K├╝rzkehrt links 6
11 H-G-M (De Middenstap) 7
12 Tussen
G & M
M
Verzamelde galop rechts aanspringen
rechterhand
6
13 B
X
E
Afwenden
Enkelvoudige galopwissel
Linkerhand
7
14 A-C Slangenvolte met 3 bogen, 2e boog in

contragalop
7
15 S-V
V
Middengalop
Verzamelde galop
5
16 K-D-E Keertvolte (10m) 7
17 E-H-C Contragalop 7
18 C Enkelvoudige galopwissel 7
19 R-P
P
Middengalop
Verzamelde galop
7
20 K-B Korte diagonaal 7
21 B-M-C Contragalop 7
22 C Enkelvoudige galopwissel 7
23 H-I-M Halve grote volte en het paard de hals laten

strekken
Voor C teugels terug op maat
6.5
24 C
S-X-P
P
Arbeidsdraf
Diagonaal in middendraf
Verzamelde draf
7
25 De overgangen S en P 7
26 A
X
Afwenden
Halthouden en groeten
6.5
In middenstap met lange teugel de rijbaan
verlaten
   
 
1 Zuiverheid der gangen, lichtheid, soepelheid

en regelmaat
2 7
2 Impuls (frisheid, elasticiteit, ruggebruik en het

ondertreden van de achterhand)
2 7
3 Gehoorzaamheid, aannemen en doorlaten van
de hulpen (aandacht en vertrouwen,
harmonie, ontspanning, aanleuning en
relatieve oprichting)
2 6.5
4 Houding en zit, inwerking van de ruiter en het

correcte gebruik van de hulpen
2 7
   
 
1ste fout
2de fout
3de fout